2 % z dane na popularizáciu vedy a kritického myslenia pre deti a mládež na celom Slovensku

Admin, 2021-04-07 13:38:00

V rámci občianskeho združenia, pod ktoré spadá projekt Ľudia, mýty & dejiny, sa už roky snažíme bezplatne šíriť osvetu o dávnej histórii, prírode a kritickom myslení na školách. Prosíme, prispejte asignáciou 2 % z dane nášmu združeniu, a umožnite nám vykonať viac vedecko-popularizačných aktivít pre deti a mládež po celom Slovensku.
Projekt Ľudia, mýty & dejiny sa v spolupráci s výskumníkmi zo Slovenska a zahraničia snaží rozširovať povedomie o najstarších dejinách a tradíciách Európy a viesť ku kritickému mysleniu. Aj symbolickým príspevkom nám pomôžete prinášať kvalitný obsah aj naďalej.


Prihlásiť sa do svojho konta

Ľudia, mýty & dejiny je projekt zameraný na popularizáciu vedy a kritického myslenia. Patrí medzi projekty vedecko-popularizačného občianskeho združenia In Vivo

 

Vďaka poslednej “predkovidovej” asignácii 2 % šéfredaktor projektu LUMYD, vedecký publicista Dušan Valent a biológ Juraj Čačaný v rámci OZ In Vivo uskutočnili 32 interaktívnych prednášok a jednu besedu pre bezmála 1000 detí základných a stredných škôl v Bratislave, Poprade a Trstenej, a to na rozmanité témy, ako sú kritické myslenie, záhady a dezinformácie, živá i vymretá príroda, málo známe zaujímavosti o fungovaní Zeme, či rozšírené mýty o dobe kamennej a bronzovej, z ktorých mnohé nevieme vyhnať z dejepisných učebníc (podrobnosti v zozname uskutočnených aktivít).

 

Dúfame, že aj tento rok využijete možnosť pomôcť, aby sme po očakávanom zlepšení epidemiologickej situácie budúci školský rok mohli bezplatne navštíviť školy, do ktorých sme doposiaľ ešte nezavítali, alebo sa častejšie vracať na tie, ktorých žiaci (a učitelia) si naše aktivity obľúbili.

 

O čo sa v rámci OZ In Vivo snažíme:

● viesť ku kritickému mysleniu a vedeckej a mediálnej gramotnosti

● podnecovať nadšenie z prírodovedných predmetov a dejepisu (prírody a dávnej histórie)

● viesť k zodpovednejšiemu vzťahu k životnému prostrediu

 

Údaje potrebné na poukázanie 2 % nášmu združeniu:

Názov: In Vivo, o.z.

IČO: 50741276

Právna forma: občianske združenie

Ulica: Hlavná

Číslo: 221

PSČ: 980 61

Obec: Tisovec

Návody & dokumenty na stiahnutie (aj editovateľné predvyplnené PDF-súbory)

 

Naše aktivity

Ponuka tém a ohlasy (Dušan Valent): 

Ponuka tém (Juraj Čačaný PhD)

 

Podporiť OZ In Vivo môžete aj platbou priamo na účet: SK7483300000002201225969 - prosíme, do poznámky uveďte účel použitia daru ("prednášky", v prípade podpory magazínu “Lumyd”).

 

Viac info o združení s archívom všetkých uskutočnených podujatí sa dozviete tu: https://invivo-oz.sk/

 

Ďakujeme za akúkoľvek podporu!


Komentáre:
Vyhľadávanie

Odoberanie noviniek

Partneri