Další válka na Dunaji: Petrova výprava proti Slovanům

Muž v honosném oblečení konstantinopolské smetánky unaveně usedl na polní lůžko ve svém stanu. Byl velitelem teprve několik dní a už musel uklidňovat vojáky bouřící se proti rozkazům jeho bratra, samotného římského císaře. Výprava proti loupeživým Slovanům nezačala vůbec dobře.

Pavel Horký, 2022-02-20 17:51:00

Zvrat na Dunaji: Priskova výprava proti Slovanům a poslední válka knížete Ardagasta

Na jižním břehu Dunaje se připravuje na pochod východořímské vojsko pod vedením generála Priska. Cílem expedice je najít a zabít slovanského vůdce Ardagasta i s jeho muži, kteří už dlouhá léta sužují východořímské balkánské provincie. Výprava má také ukázat všem ostatním Slovanům, jak skončí každý, kdo se opováží překročit Dunaj s nepřátelskými úmysly.

Pavel Horký, 2021-07-06 18:17:00

Kořist a přepady: Válečnictví dolnodunajských Slovanů

Pro východořímské vojevůdce byli Slované národem sídlícím v neprostupném terénu, který nejraději útočí ze zálohy. V souvislosti jejich způsobem boje se proto často skloňuje přívlastek „partyzánský“. Je však skutečně na místě jej používat?

Pavel Horký, 2023-05-31 16:22:00

Neznámé spojenectví: Smlouva mezi Východořímany a Anty

Díky kronikářské tradici východořímské říše existuje o dějinách raných Slovanů na dolním Dunaji dostatek zpráv. I přesto nepatří k těm nejznámějším, i když skrývají takovou zajímavost, jako je východořímsko-antská federátní smlouva.

Pavel Horký, 2022-03-29 18:16:00

Vyhľadávanie

Odoberanie noviniek

Partneri