Úvaha o zániku zabudnutých miest doby bronzovej

Obdobie prelomu staršej a strednej doby bronzovej je vnímané ako obdobie kolapsu spoločnosti. Za týmto pohľadom stojí nepriestrelný argument o zániku opevnených centier.

Admin, 2024-03-30 11:21:00

Obří hrad na Šumavě – pevnost pokladů nebo místo pro život bohů?

Málokteré české hradiště dokázalo zamotat badatelům hlavu takovým způsobem jako Obří hrad u Kašperských Hor.

Lucie Hotová, 2024-02-28 15:56:00

Čítanie pravekého umenia: Ako môže Batman prispieť k archeologickému poznaniu?

Nemám na mysli komixový príbeh, v ktorom by multimilionár Bruce Wayne prispel na archeologický výskum. Chcem sa zamyslieť nad hypotetickou situáciou, čo by sa stalo, keby po zániku našej civilizácie mimozemskí archeológovia vykopali figúrku Batmana. Vlastne, v skutočnosti nechcem písať ani o tom. Zaujíma ma, akým spôsobom sa archeológovia pozerajú na praveké artefakty a ako ich interpretujú.

Pavol Jelínek, 2024-02-15 14:43:00

Podporte 2% z dane naše bezplatné interaktívne prednášky pre základné a stredné školy

Podporte naše bezplatné interaktívne prednášky pre základné a stredné školy, ktoré popularizujú dávne aj pradávne dejiny, prírodné vedy a kritické myslenie.

Admin, 2024-02-12 07:54:00

K oslavě bohů a hrdinů (část 1.): Posvátný tanec, mýtus a extáze ve Středomoří

Podstata extatického tance v dějinách náboženského kultu a jeho první nepopiratelné doklady ve Středomoří

Lucie Hotová, 2024-02-09 14:37:00

Stálo pod Starou pevnosťou v Komárne eneolitické opevnenie?

V posledných dvoch desaťročiach sa na Slovensku dá robiť archeológia aj v súkromnom sektore. Komerčné archeologické výskumy sa realizujú väčšinou predstihovo alebo popri prebiehajúcich stavebných, či ťažobných prácach. Skrátka, kde je potreba niečo vykopať a pamiatkový úrad danú akciu vyhodnotí ako ohrozenie kultúrneho dedičstva, predpíše na ňu archeologický dohľad alebo výskum. Na jednom takomto predstihovom výskume som sa podieľal na jeseň v roku 2009, keď som pôsobil v SAHI o. z., v Starej pevnosti v Komárne. Išlo o zaujímavý výskum najmä preto, že jeho terénna časť priniesla z vedeckého hľadiska nečakané a pozoruhodné výsledky.

Pavol Jelínek, 2024-01-25 10:08:00

Ako vyzerá obchod a výmena v archaických spoločnostiach?

Obchod a výmena sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej spoločnosti a nesú ekonomický a sociálny význam. V našej spoločnosti prevláda obchod za účelom bezprostredného hmotného zisku. V archaických spoločnostiach však obchod a výmena nadobúdajú širokú varietu foriem, významov a motivácií.

Admin, 2024-01-23 10:46:00

Vznikla Artemis z božskej vládkyne zvierat? Potnia Theron a pátranie po pravekej bohyni divočiny

Čo sa skrýva v pozadí vyobrazení Potnie Theron, ktoré sa v dobe bronzovej a železnej vyskytujú od Škandinávie po Mezopotámiu? A je grécka Artemis, ktorej epitet poslúžil na pomenovanie motívu, skutočne priama pokračovateľkou tejto domnelej mocnej bohyne?

Dušan Valent, 2024-01-10 08:29:00

Čítanie pravekých znakov: Vypovedá zvláštny praveký džbánok o šírení indoeurópskych mýtov?

V roku 2016 som realizoval záchranný archeologický výskum v Bratislave – Záhorskej Bystrici. Objavili sme okrem iného zaujímavý germánsky žiarový hrob, ale najmä značnú časť sídliska z neskorého eneolitu. Sídliskový materiál tvorili prevažne rôzne jamy, z ktorých niektoré slúžili ako zásobné. V niektorých bolo značné množstvo keramického materiálu. Okrem iného výnimočné džbánky – pre jeden z nich nepoznáme žiadne analógie.

Pavol Jelínek, 2024-01-04 20:27:00

Zem je matka, zem je smrť: Persefona, Morena a hľadanie vládkyne indoeurópskeho záhrobia

Asi najznámejším indoeurópskym panovníkom ríše mŕtvych je Hádes. Ak však skúmame korene indoeurópskych záhrobných tradícií, temný brat Dia sa ako vládca záhrobného sveta vytráca celkom ako prízraky, ktorým vládol.

Dušan Valent, 2023-12-25 07:52:00

Panonie v ohni: Jak francké neúspěchy stvořily Velkou Moravu?

Poté, co kagan nedokázal čelit prvnímu franckému útoku, se Avarský kaganát propadl do chaosu. Další dvě francká tažení vedla k tomu, že se avarská říše stala alespoň teoreticky součástí království Karla Velikého. Získat faktickou kontrolu nad tímto územím však bylo mnohem obtížnější.

Pavel Horký, 2023-12-21 07:00:00

Jak na rekonstrukci oděvu doby bronzové?

Poznávání pravěké minulosti představuje extrémně komplexní proces, který je složen z velkého množství kroků, postupů a metod, jež nám ve výsledku mohou poskytnout hrubé obrysy daného období.

Admin, 2023-12-13 00:13:00

Cizinec, démon a ochránce: O bohu Velesovi s Michaelou Gajdošíkovou

Veles je kvůli své tajemnosti jednou z nejzajímavějších postav slovanského náboženství. Zeptali jsme se proto autorky stejnojmenné knihy Michaely Gajdošíkové na několik otázek spojených s touto postavou a její odpovědi vám přinášíme v tomto článku.

Pavel Horký, 2023-12-05 07:00:00

Pomôžte nám fungovať aj naďalej a odstrániť reklamy z nášho webu: Podporte fungovanie projektu Ľudia, mýty & dejiny

V priebehu našej existencie sme vám v spolupráci s výskumníkmi zo Slovenska, Českej republiky aj zahraničia priniesli takmer 200 popularizačných článkov. Prosíme, pomôžte nám prinášať viac prepracovaného, hodnotného obsahu.

Dušan Valent, 2023-11-25 20:10:00

Nebol príšera: (Pre)história Minotaura a jeho Labyrintu

Príbeh o Minotaurovi patrí medzi najznámejšie starogrécke mýty, no v skutočnosti nie je grécky. Jeho pôvod sa na prvý pohľad stráca v hmle dávno zašlých tisícročí. Pri pozornejšom pohľade sa však ukazuje, že v pozadí rozprávania o ľudožravej rohatej oblude v krétskom Labyrinte nachádzame tradície siahajúce k ústrednej postave tajomného, takmer neznámeho náboženstva slávnej minojskej civilizácie doby bronzovej.

Dušan Valent, 2023-11-23 18:57:00

Recenzia: Dějiny pohanské Evropy z pohľadu baltskej a slovanskej mytológie

Kniha s názvom Dějiny pohanské Evropy láka čitateľov na internetových obchodoch a v kníhkupectvách svojou veľmi pútavo spracovanou obálkou. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, čo sa skrýva pod ambicióznym názvom, ktorý sa snaží podať čitateľovi takto obsiahlu tému.

Admin, 2023-11-19 08:39:00

Minojci, „Chatto-sumeri“ a záhada predindoeurópskeho osídlenia Európy

Slávna minojská civilizácia vyrástla z koreňov, ktoré nie sú obmedzené len na Krétu. Archeologické nálezy ukazujú, že v treťom tisícročí pred n. l. môžeme v celom egejskom priestore a dokonca i v západnej Anatólii uvažovať o pomerne jednotnej materiálnej kultúre.

Dušan Valent, 2023-11-13 00:36:00

Výpoveď výnimočného pravekého „pokladu“: Ochranná mágia a ochranný mýtus doby bronzovej?

Nedávno sme s kolegami v SNM Archeologickom múzeu vyhodnotili a spracovali jeden depot – poklad z mladšej doby bronzovej (1300-1000 pred n. l.). Jeho súčasťou boli aj šperky a súčasti každodenného odevu, ktoré dovoľujú nahliadnuť do myšlienkového sveta nositeľov kultúr popolnicových polí (určite sa nazývali menej krkolomne), novým, netradičným spôsobom.

Pavol Jelínek, 2023-11-04 08:59:00

Krev pro čtyřhlavého boha: Lidské oběti u polabských Slovanů

Jen málokterý aspekt jakéhokoli náboženství je tak citlivé téma jako lidské oběti. V souvislosti se Slovany je v raném středověku většinou opomíjeno, přitom však minimálně v Polabí tvořilo důležitou součást jejich náboženství.

Pavel Horký, 2023-10-31 07:00:00

Podporte náš magazín a pozrite, o čom (a kedy) plánujeme písať!

Rozširujeme odmeny pre našich podporovateľov.

Dušan Valent, 2023-10-30 15:48:00

Hradiště Hradec u Levína – neobydlená pevnost nebo keltská solární svatyně?

Archeolog Jindřich Šteffl představuje pozoruhodnou lokalitu, která (pravděpodobně) sloužila prvním Keltům.

Admin, 2023-10-23 09:11:00

Prísny otec, vrúcny matkin brat: Poháňala šírenie Indoeurópanov špecifická rodinná štruktúra?

Ako vyzerali rodiny raných Indoeurópanov? Výsledky genetických a izotopových štúdií z posledných dvoch dekád, ako aj závery, ku ktorým sa dopracovala historická jazykoveda v priebehu posledných dvoch storočí, naznačujú, že fungovali spôsobom, ktorý by bol modernému človeku čiastočne povedomý, no zároveň čiastočne celkom cudzí.

Dušan Valent, 2023-10-15 10:27:00

CSI doba bronzová: Brutálna vražda pravekého vládcu ako nevydarený puč?

Skutok zrejme spáchala osoba blízka zavraždenému, uvažujú bádatelia.

Dušan Valent, 2023-10-08 11:40:00

Pece, polozemnice a poháry, aneb bydlení ve slovanském domě

Lidské dějiny nejsou jen přehledem velkých událostí a činů „velkých“ lidí. Jsou také souhrnem každodenních zkušeností zcela obyčejných lidí, kteří v minulosti museli řešit podobné problémy jako my dnes, tedy i bydlení. A jak tento problém vyřešili raní Slované?

Pavel Horký, 2023-10-05 07:00:00

Do hrobu naňho hodili zabité dieťa, na ďalších ležal: Koho pochovali v masovom hrobe z Nitry?

Do zásobnej jamy pozoruhodným spôsobom uložili päť ľudí.

Pavol Jelínek, 2023-09-26 08:47:00

Vyhľadávanie

Odoberanie noviniek

Partneri