Čítanie pravekého umenia: Ako môže Batman prispieť k archeologickému poznaniu?

Nemám na mysli komixový príbeh, v ktorom by multimilionár Bruce Wayne prispel na archeologický výskum. Chcem sa zamyslieť nad hypotetickou situáciou, čo by sa stalo, keby po zániku našej civilizácie mimozemskí archeológovia vykopali figúrku Batmana. Vlastne, v skutočnosti nechcem písať ani o tom. Zaujíma ma, akým spôsobom sa archeológovia pozerajú na praveké artefakty a ako ich interpretujú.

Pavol Jelínek, 2024-02-15 14:43:00

K oslavě bohů a hrdinů (část 1.): Posvátný tanec, mýtus a extáze ve Středomoří

Podstata extatického tance v dějinách náboženského kultu a jeho první nepopiratelné doklady ve Středomoří

Lucie Hotová, 2024-02-09 14:37:00

Vznikla Artemis z božskej vládkyne zvierat? Potnia Theron a pátranie po pravekej bohyni divočiny

Čo sa skrýva v pozadí vyobrazení Potnie Theron, ktoré sa v dobe bronzovej a železnej vyskytujú od Škandinávie po Mezopotámiu? A je grécka Artemis, ktorej epitet poslúžil na pomenovanie motívu, skutočne priama pokračovateľkou tejto domnelej mocnej bohyne?

Dušan Valent, 2024-01-10 08:29:00

Čítanie pravekých znakov: Vypovedá zvláštny praveký džbánok o šírení indoeurópskych mýtov?

V roku 2016 som realizoval záchranný archeologický výskum v Bratislave – Záhorskej Bystrici. Objavili sme okrem iného zaujímavý germánsky žiarový hrob, ale najmä značnú časť sídliska z neskorého eneolitu. Sídliskový materiál tvorili prevažne rôzne jamy, z ktorých niektoré slúžili ako zásobné. V niektorých bolo značné množstvo keramického materiálu. Okrem iného výnimočné džbánky – pre jeden z nich nepoznáme žiadne analógie.

Pavol Jelínek, 2024-01-04 20:27:00

Zem je matka, zem je smrť: Persefona, Morena a hľadanie vládkyne indoeurópskeho záhrobia

Asi najznámejším indoeurópskym panovníkom ríše mŕtvych je Hádes. Ak však skúmame korene indoeurópskych záhrobných tradícií, temný brat Dia sa ako vládca záhrobného sveta vytráca celkom ako prízraky, ktorým vládol.

Dušan Valent, 2023-12-25 07:52:00

Cizinec, démon a ochránce: O bohu Velesovi s Michaelou Gajdošíkovou

Veles je kvůli své tajemnosti jednou z nejzajímavějších postav slovanského náboženství. Zeptali jsme se proto autorky stejnojmenné knihy Michaely Gajdošíkové na několik otázek spojených s touto postavou a její odpovědi vám přinášíme v tomto článku.

Pavel Horký, 2023-12-05 07:00:00

Nebol príšera: (Pre)história Minotaura a jeho Labyrintu

Príbeh o Minotaurovi patrí medzi najznámejšie starogrécke mýty, no v skutočnosti nie je grécky. Jeho pôvod sa na prvý pohľad stráca v hmle dávno zašlých tisícročí. Pri pozornejšom pohľade sa však ukazuje, že v pozadí rozprávania o ľudožravej rohatej oblude v krétskom Labyrinte nachádzame tradície siahajúce k ústrednej postave tajomného, takmer neznámeho náboženstva slávnej minojskej civilizácie doby bronzovej.

Dušan Valent, 2023-11-23 18:57:00

Recenzia: Dějiny pohanské Evropy z pohľadu baltskej a slovanskej mytológie

Kniha s názvom Dějiny pohanské Evropy láka čitateľov na internetových obchodoch a v kníhkupectvách svojou veľmi pútavo spracovanou obálkou. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, čo sa skrýva pod ambicióznym názvom, ktorý sa snaží podať čitateľovi takto obsiahlu tému.

Admin, 2023-11-19 08:39:00

Výpoveď výnimočného pravekého „pokladu“: Ochranná mágia a ochranný mýtus doby bronzovej?

Nedávno sme s kolegami v SNM Archeologickom múzeu vyhodnotili a spracovali jeden depot – poklad z mladšej doby bronzovej (1300-1000 pred n. l.). Jeho súčasťou boli aj šperky a súčasti každodenného odevu, ktoré dovoľujú nahliadnuť do myšlienkového sveta nositeľov kultúr popolnicových polí (určite sa nazývali menej krkolomne), novým, netradičným spôsobom.

Pavol Jelínek, 2023-11-04 08:59:00

Krev pro čtyřhlavého boha: Lidské oběti u polabských Slovanů

Jen málokterý aspekt jakéhokoli náboženství je tak citlivé téma jako lidské oběti. V souvislosti se Slovany je v raném středověku většinou opomíjeno, přitom však minimálně v Polabí tvořilo důležitou součást jejich náboženství.

Pavel Horký, 2023-10-31 07:00:00

Hradiště Hradec u Levína – neobydlená pevnost nebo keltská solární svatyně?

Archeolog Jindřich Šteffl představuje pozoruhodnou lokalitu, která (pravděpodobně) sloužila prvním Keltům.

Admin, 2023-10-23 09:11:00

Do hrobu naňho hodili zabité dieťa, na ďalších ležal: Koho pochovali v masovom hrobe z Nitry?

Do zásobnej jamy pozoruhodným spôsobom uložili päť ľudí.

Pavol Jelínek, 2023-09-26 08:47:00

Prehistória Poseidona, záhada Demeter a Homér, ktorý všetko zmenil

Poseidon sa typicky prezentuje ako grécke božstvo mora, a takto ho vníma aj široká verejnosť. Medzi bádateľmi skúmajúcimi indoeurópske a starogrécke mýty však oddávna panuje názor, že jeho pôvodná funkcia a povaha bola celkom iná. Aká?

Dušan Valent, 2023-09-17 09:52:00

Staroslovanská svätyňa v Moste pri Bratislave

Archeológ Slovenského národného múzea Vladimír Turčan približuje pozoruhodné kultové miesto s nálezmi datovanými do raného stredoveku.

Admin, 2023-09-11 06:32:00

Duchovní autority u pravěkých lovců-sběračů

Tisíciletá zkušenost s církví a její soudními tribunály a dozorem nad vírou zapříčinili, že při setkání s náboženskými systémy přírodních národů vypadaly jejich duchovní autority volnomyšlenkářsky.

Lucie Hotová, 2023-08-29 11:29:00

Králův stůl: Mytologická fikcia alebo miesto korunovácie moravských vládcov?

Neďaleko Velehradu na Morave sa nachádza pri asfaltke medzi obcami Modrá u Velehradu a Bunč, na rázcestí s Cyrilometodějskou turistickou cestou nenápadná čistinka. Nenápadná je dnes. Kedysi v hlbokej a bližšie neurčenej minulosti to zrejme bolo jedno z najdôležitejších sakrálnych miest Moravy.

Pavol Jelínek, 2023-04-05 10:02:00

Prusové - poslední skuteční pohané Evropy? Deiwas, Patrimpo-Perkunas-Pattolo a ti další

Počátek třináctého století - století hříchu a odpuštění. Kostelní zvony svolávají na mši do božích chrámů Kristovy věrné ovečky a mnohé farnosti se snaží získat nákupem svatých ostatků status poutního místa. Na některé z nich se poutníci budou vydávat i tisíce kilometrů daleko. Církev vládne Evropě a vštěpuje jí hluboko do podvědomí její zásady. Existuje však jedna oblast, kde místo dýmu kadidla se k nebesům vznáší dým z hořících dubových polínek na počest Perkunase.

Lucie Hotová, 2023-03-30 13:15:00

Ona je slnko, ona je smrť: Na večnosť na krídlach operencov a so slnečnou bohyňou?

V dobe bronzovej v Európe vrcholí náboženský význam slnka. Slnečné symboly zdobili pohrebné milodary, honosné ozdoby ale aj panciere a meče. Čo vieme o božstve, ktoré bolo stredobodom tohto pravekého slnečného kultu?

Dušan Valent, 2023-03-22 13:09:00

Bol český drakobijca Trut praindoeurópsky hrdina? Pôvod povesti o založení mesta Trutnov

Mnohé mýty časom degradovali do povestí a rozprávok. Ako povesti sa často viažu na konkrétne miesto a vytvárajú tak dojem, že sa tam udalosť skutočne nejakým spôsobom udiala. Pri pohľade „z výšky“ však vidíme, že príbehy (resp. ich fragmenty) s identickým dejom (s obmenou geografických názvov, mien postáv apod.) nachádzame na rôznych miestach a v rôznych obdobiach. Pôvodná, najstaršia verzia týchto príbehov teda vznikla niekde inde a doslova ju len tušíme v hĺbke tisícročí. Neinak je to aj s povesťou o založení českého mesta Trutnov a jej hrdinovi Trutovi.

Pavol Jelínek, 2023-03-02 06:37:00

Čítanie znakov na pravekej keramike: O živej vode

Pri štúdiu pravekých symbolov je až podivuhodné to, ako majú niektoré jednoduché znaky svoj symbolický význam prakticky nezmenený naprieč kultúrami a tisíckami rokov. V nasledujúcom článku si predstavíme ďalší z nich.

Pavol Jelínek, 2023-02-02 10:30:00

Enigma menom Kirké: „Hrozivá“ antická bohyňa pomáha rekonštruovať mýty našich predkov doby bronzovej

Kirké je známa predovšetkým ako čarodejnica, ktorá na ostrove Aiaia premenila Odyseových mužov na ošípané. Jej príbeh je ale oveľa bohatší – a v mnohých ohľadoch zdanlivo paradoxný. To sa mení, keď na ňu pozrieme cez perspektívu indoeurópskej mytológie. Vtedy zároveň poodhalíme prastaré mýty, ktoré sa nezameniteľne vpísali aj do archeologického záznamu strednej Európy.

Dušan Valent, 2023-01-27 09:40:00

Sámský animismus: Duchovní význam noida a cesta od respektu k pronásledování

V dnešním díle našeho seriálu o sámském animismu se podíváme na sámské noidy a cestu, která je odděluje od běžných smrtelníků. V předchozím díle jsme si vysvětlili, že magie není zapovězena běžným lidem a otázka duchovní autority je komplexnější téma, do kterého zasahují další historické děje podepisující se na společenské pozici duchovního vůči své komunitě.

Lucie Hotová, 2023-01-19 10:17:00

Pravá tvář Achilla: Nejlepší z Řeků nebo hadí monstrum?

Achilles patří k nejznámějším řeckým hrdinům a k nejdůležitějším postavám Íliady. Velký Homérův epos začíná tím, jak se tento mladý muž snažil navrátit dívku Chrýseovnu jejímu otci, který svolal na řecká vojska Apollónův hněv v podobě moru. Tím však Achilles rozhněval Agamemnóna, který na oplátku hrdinovi sebral jeho zajatkyni Bríseovnu. Tak byly uvedeny do pohybu události vedoucí až ke smrti Patrokla a Héktora, jejichž pohřby Ílias končí. Celý tento příběh se odehrává v pozoruhodně krátkém časovém úseku, který činí přibližně měsíc a nedostane se ani K Achillově smrti, kterou máme poprvé zmíněnou až v Odysseii.

Jan "Dorian" Korda, 2022-12-08 10:56:00

Trónom mu je priepasť: Semitský boh (démon) smrti Mot a jeho relikty v Biblii

Texty biblického Starého zákona po 7./6. storočí pred n. l. masívne prepracovali editori vyznávajúci tzv. netolerantný monoteizmus. Literárna, jazyková a komparatívna analýza napriek tomu v Starom zákone identifikovala zvyšky starých (západo)semitských polyteistických tradícií, najlepšie doložených v textoch z Ugaritu (1400-1300 pred n. l.), kde sa hovorilo dialektom mimoriadne podobným hebrejčine starovekých Izraelitov.

Dušan Valent, 2022-10-28 09:22:00

Sámský animismus: Běžní smrtelníci a noidi

O vztazích duchovní autority ke komunitě a lidové sámské magii.

Lucie Hotová, 2022-10-03 15:40:00

Vyhľadávanie

Odoberanie noviniek

Partneri