Čítanie pravekých znakov: Čo znamenala výzdoba na pravekej keramike?

Jednou z vecí, ktorá nás odlišuje od našich prapredkov je, že praveké kultúry nepoznali písmo. Gramotnosť vedie k úplne inému zaobchádzaniu s informáciami – ich šíreniu v priestore a zachovaniu v čase. Pravekí ľudia tento problém riešili napr. aj pomocou tzv. pamäťových špecialistov, alebo zdieľaním symbolov a znakov so všeobecne platným a zrozumiteľným alebo naopak špecificky diskriminujúcim významom (významom známym užšiemu okruhu osôb). V súčasnosti pozná dopravné značky takmer každý – aj nevodiči. Rovnako rozumieme ikonám na displejoch alebo emoji.

Pavol Jelínek, 2021-11-24 20:32:00

Poklad viery máme v nádobe hlinenej: Čítanie pravekých znakov 2

Výroba artefaktu bývala kedysi magickým aktom. Dochovali sa nám najmä povesti o kováčoch, svoje kúzla však spriadali aj pravekí hrnčiari a hrnčiarky.

Pavol Jelínek, 2022-01-03 04:44:00

Čítanie pravekých znakov: Keď nádoby pozerajú

Pred pár dňami som pracoval na predstihovom výskume na stavbe rodinného domu v Senici. Vykopali a zdokumentovali sme tu dve jamy, ktoré patrili kultúre so staršou lineárnou keramikou z najstaršieho úseku mladšej doby kamennej. Objav, ktorý som učinil, však nepochádza z tohto výskumu, ale kolegovej kancelárie.

Pavol Jelínek, 2022-09-01 11:01:00

Čítanie pravekých znakov: Vypovedá zvláštny praveký džbánok o šírení indoeurópskych mýtov?

V roku 2016 som realizoval záchranný archeologický výskum v Bratislave – Záhorskej Bystrici. Objavili sme okrem iného zaujímavý germánsky žiarový hrob, ale najmä značnú časť sídliska z neskorého eneolitu. Sídliskový materiál tvorili prevažne rôzne jamy, z ktorých niektoré slúžili ako zásobné. V niektorých bolo značné množstvo keramického materiálu. Okrem iného výnimočné džbánky – pre jeden z nich nepoznáme žiadne analógie.

Pavol Jelínek, 2024-01-04 20:27:00

Vyhľadávanie

Odoberanie noviniek

Partneri