Recenzia: Hravé slovenské dejiny (Albi, 2020)

Dušan Valent, 2021-01-22 10:41:00

Vyvolať v deťoch – obzvlášť malých deťoch – záujem o naše najstaršie dejiny je neľahká úloha. Zaujímavý a zdá sa, že aj efektívny spôsob (súdiac podľa môjho vlastného drobca), predstavuje kniha Hravé slovenské dejiny (Albi, 2020) z edície Kúzelné čítanie.

Kniha deťom umožňuje objavovať dejiny zábavnou formou ešte skôr, ako vedia čítať. Stačí „kúzelným perom“ ukázať na postavičku alebo predmet na obrázku, a vypočujú základné alebo aj podrobnejšie informácie o ňom. Prípade si môžu vybrať, aby k nim vybraná postavička prehovorila, alebo zaznel zvuk súvisiaci s daným predmetom. 

 

Ďalšími aktivitami, ktoré kniha ponúka, sú kvízy v troch úrovniach náročnosti pre každý tematický celok.

 

Kniha sa venuje dejinám nášho územia od praveku po stredovek. Jej autorkou je archeologička Zuzana Porubčanová, ilustroval ju akademický maliar Stano Lajda, pričom odborným garantom bola naša spolupracovníčka Jana Mellnerová Šuteková z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.  

 

Veľkou výhodou publikácie je, že zaujme nielen malých školákov, ale aj väčších predškolákov. Vďaka jednoduchému ovládaniu „kúzelného pera“ sa rýchlo naučia v knihe navigovať knihou samostatne a objavovať, čokoľvek ich zaujme. Môjho drobca (5 rokov) zaujali zábavné repliky a realisticky pôsobiace zvuky. Ale najviac asi kvízy, ktoré si robila znova a znova :) 

 

Nadšenca najstaršej histórie poteší, že sa deti dozvedia aj o živote v dobe kamennej, bronzovej a železnej. A tu sa ako nadšenec najstaršej histórie vlastne dostávam k mojej jedinej výhrade. Tou je priestor, ktorý sa dostáva dobe bronzovej.

 

 

Kniha je rozdelená na nasledovné dvojstrany:

 

Doba kamenná
Doba bronzová a železná
Doba rímska a sťahovanie národov
Prví Slovania a Samova ríša
Zrod a pád Veľkej Moravy
Počiatky kresťanstva na Slovensku
Vznik Uhorského kráľovstva
Od praveku po stredovek – hra

 

Na dvojstrane venovanej dobe bronzovej a železnej je však „ére bronzu“ venovaného nepomere málo priestoru, len tri obrázky (čakanský bojovník v bronzovej zbroji, mohyla, bronzový meč). Naopak, v knihe je z môjho subjektívneho pohľadu priveľa priestoru venovaného ranostredovekým dejinám, až 4 dvojstrany. Namiesto dvojstrany venovanej výlučne počiatkom kresťanstva (základné informácie by sa pokojne vmestili do dvojstrany o Veľkej Morave) by som uvítal dvojstranu venovanú dobe medenej a bronzovej. 

 

Z hľadiska detského čitateľa sú tieto výhrady samozrejme podružné. Dôležité je v prvom rade, že kniha deti baví a vyvoláva v nich záujem s pomocou „kúzelného pera“ samostatne „bádať“. Práve to je hlavný účel knihy Hravé slovenské dejiny. A knihe sa ho podarilo naplniť. 

 

Hodnotenie: 9/10


Komentáre:
Vyhľadávanie

Odoberanie noviniek

Partneri