Božská kráva: Bohyně co rodí bohy i démony?

Kráva zaujímala v indoevropské kultuře speciální místo. Stáda hovězího dobytka byla měřítkem bohatství, a tak i symbolem statutu svého vlastníka, jeho moci a vlivu. V tomto článku se však podíváme na krávu ve smyslu samice skotu [1], která měla výrazně mateřské konotace a jako taková byla přirovnávána k samotné Zemi, která nabízí svou širou náruč svým dětem – lidstvu neboli pozemšťanům.

Jan "Dorian" Korda, 2021-11-03 13:02:00

Pre slávu ochotne umierali: Posadnutosť nehynúcou slávou u indoeurópskych bojovníkov

Poetické formulácie vyplývajúce z „posadnutosti“ slávou odhaľujú, že veľkolepé indoeurópske hrdinské príbehy spájajú korene siahajúce do obdobia pred viac ako 5000 rokmi – do obdobia neskorých Praindoeurópanov.

Dušan Valent, 2021-10-27 13:45:00

Zabila a zohavila sto žien a detí: Pravá identita Gévaudanskej beštie a jej historický kontext

Čo všetko zahmlieva hľadanie  identity obludného zabijaka, ktorý v 18. storočí v odľahlom francúzskom regióne Gévaudan zabil viac ako sto ľudí? A o čom vypovedá historický kontext útokov – môže práve on poskytnúť presvedčivé indície, čím bola Gévaudanská beštia skutočne zač?

Dušan Valent, 2021-10-20 05:18:00

Kumáni v Uhrách a Velké stepi: o životě kočovníků s Michalem Holeščákem

Kočovní Kumáni jsou v porovnání s mnohem slavnějšími Huny, Avary a Mongoly opomíjeni, navzdory tomu, že výrazně zasáhli do dějin Uher a celé střední Evropy. Abychom pomohli s šířením povědomí o těchto nomádech, jsme se obrátili na Michala Holeščáka, vědeckého pracovníka SAV a položili mu několik otázek o životě ve stepi, kumánské historii a ztvárnění života kočovníků v popkultuře.

Pavel Horký, 2021-10-07 18:14:00

Tajemná identita slovanského boha Simargla: Okřídlený pes nebo nebeský blíženec?

Mezi známějšími slovanskými božstvy je Simargl asi tím nejzáhadnějším. Nedostatek informací ponechává badatelům pouze etymologické spekulace. Tento bůh je pro nás totiž jen holé jméno zmíněné v Pověsti dávných let a Kázání jakéhosi milovníka Krista.

Jan "Dorian" Korda, 2021-10-06 11:16:00

Migrovalo sa častejšie: Populačná história pravekých Čiech pod lupou a v širšom kontexte

Prvá podrobná archeogenetická štúdia zameraná na populačnú históriu konkrétneho regiónu odhalila viaceré doposiaľ nerozpoznané migrácie.

Dušan Valent, 2021-09-30 04:51:00

Nájdete nás už aj na Instagrame!

Tešiť sa môžete aj na exkluzívny obsah. (Link v článku.)

Admin, 2021-09-29 11:49:00

Tajomstvá „krajiny hradísk“ lužickej kultúry neskorej doby bronzovej

Pred takmer tritisíc rokmi vznikli na našom území reťazce väčších či menších drevozemných opevnení, niekedy v konštrukcii využívajúcich i kameň. Podľa archeológa Ladislava Veliačika ich len v rámci areálu lužickej kultúry vyrástlo zhruba 80 [1]. Zvyšky niektorých dodnes dosahujú monumentálne rozmery. Čo viedlo k ich vzniku?

Dušan Valent, 2021-09-27 06:27:00

Pôvod Boha: Na počiatku bol El

Dobrotivý a múdry „otec“ biblického Boha Otca v nebiblických prameňoch doby bronzovej a doby železnej.

Dušan Valent, 2021-09-20 20:03:00

Príbeh z doby bronzovej? Vyobrazenie na takmer 4000-ročnej čelenke z Moravy vo svetle indoeurópskych mýtov

Čelenky patria v staršej dobe bronzovej (2300/2200 – 1600 pred n. l.) medzi pomerne zriedkavé nálezy. Okrem hromadných nálezov ich nachádzame takmer výlučne v ženských hroboch [1]. Jeden z výnimočných exemplárov sa podarilo objaviť v moravskej obci Pravčice.

Pavol Jelínek, 2021-09-15 04:22:00

Vyžívali ich už egyptskí faraóni: Čo skrývajú geologické mapy?

Geológia vyvoláva všemožné asociácie – kamene, nerasty, skameneliny, bane, minerály, drahé kovy. Tí zasvätenejší si možno predstavia pivo, geologické kladivo či dokonca vrt. Na geologická mapu si zrejme nespomenie nik, hoci ide o základný pracovný nástroj geológov.

Juraj Littva, 2021-09-08 19:26:00

Historie ve službách ideologie: sarmatská teorie o původu Slovanů a sarmatismus

V renesančním Polsku se rozšířila móda spojovat Slovany se starověkými Sarmaty. Tato teorie se později ukázala jako nesprávná, raně novověkému polsko-litevském státu však pomohla vybudovat novou ideologii, která dokázala nesourodý útvar udržet pohromadě.

Pavel Horký, 2021-09-06 09:28:00

Vlčí svatby a Helena na hradbách, neboli jak si unést nevěstu

Můžu se to zdát zvláštní, ale vlk patří k těm zvířatům, která mají, alespoň v indoevropském kontextu, své místo ve svatební symbolice.

Jan "Dorian" Korda, 2021-09-02 04:58:00

Skýti: História a genetický pôvod obávaných stepných kočovníkov

Každý pozná Keltov, Rimanov, starovekých Grékov či Peržanov. O Skýtoch sa však nenatočili filmy, ani seriály, hoci boli v staroveku nemenej významným kmeňovým zoskupením.

Andrea Námerová, Dušan Valent, 2021-08-18 19:18:00

Vojenstvo doby bronzovej: Ako sa bojovalo pred 3600 rokmi?

Neďaleko Košíc v katastri obce Nižná Myšľa stálo v dobe bronzovej jedno z najväčších a najvýznamnejších súdobých opevnených sídlisk. Osídľoval ho ľud otomanskej kultúry, či správnejšie otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. V miestnom archeoskanzene sa 21. 8. uskutoční demonštrácia zbraní a vojenstva doby bronzovej a stredoveku. Opätovne sme sa teda obrátili na Štefana Olšava, jedného zo spoluorganizátorov podujatia a doktoranda na Archeologickom ústave SAV v Nitre, aby našim čitateľom povedal pár slov o „bojovníkoch doby bronzovej“.

Admin, 2021-08-18 08:47:00

Archeológia neviditeľného: Ako lidar odhaľuje hradiská, ale aj skryté stopy rondelov, dávnych ciest a polí

Geoinformatik Tibor Lieskovský odhaľuje často celkom nebadané stopy dávneho osídlenia. Okrem výskumu na našom území sa zúčastnil taktiež najväčšieho archeologického lidarového projektu na svete v Guatemale. Ako sa vo svetle lidarových dát líšia archeologické pamiatky „krajiny Mayov“ od tých zo Slovenska? Čo všetko odkryli a dokážu odkryť lidarové výskumy? A prečo sa pri využívaní tejto metódy vynárajú zásadné morálne a etické dilemy?

Admin, 2021-08-12 13:13:00

Žiadni predkovia Albáncov: Ilýri – piráti, nájazdníci... a „indiáni“ Balkánu?

Ilýri žili na Balkáne. Ilýri žili v strednej Európe. Ilýri žili vo východnej Európe. Ilýri žili v Malej Ázii. Ilýri žili na Apeninskom polostrove. Ilýri žili na Britských ostrovoch. Zdá sa vám to prehnané? Nie ste sami.

Dušan Valent, 2021-08-03 07:58:00

Vlci, drogy… a zženštilost? Válečnická bratrstva v indoevropské kultuře

Co vůbec znamená žít „po vlčím způsobu“? Pro mnoho indoevropských národů byla odpověď na tuto otázku nejspíše jasná: loupit, útočit ze zálohy, ukrývat se a znásilňovat. Tedy žít způsobem, který je nevhodný pro řádného člena komunity, tím méně pro odvážného a čestného válečníka.

Jan "Dorian" Korda, 2021-07-28 23:06:00

Archeológ: Mnoho ľudí prekvapí, aká pestrá a chutná bola strava doby bronzovej

Návštevníci niekedy s prekvapením zisťujú, že viaceré jedlá, ktoré si pripravujú v rámci zdravej výživy, v skutočnosti pochádzajú z doby bronzovej.

Admin, 2021-07-21 07:45:00

Severské náboženstvo pretvorila katastrofa

Mytológia starých severanov bola zrejme zásadne odlišná od mytológie ich predkov, ktorí žili len o niekoľko storočí skôr.

Dušan Valent, 2021-07-15 22:48:00

Zvrat na Dunaji: Priskova výprava proti Slovanům a poslední válka knížete Ardagasta

Na jižním břehu Dunaje se připravuje na pochod východořímské vojsko pod vedením generála Priska. Cílem expedice je najít a zabít slovanského vůdce Ardagasta i s jeho muži, kteří už dlouhá léta sužují východořímské balkánské provincie. Výprava má také ukázat všem ostatním Slovanům, jak skončí každý, kdo se opováží překročit Dunaj s nepřátelskými úmysly.

Pavel Horký, 2021-07-06 18:17:00

Prví predátorskí kočovníci: Spustošili strednú Európu záhadní Kimeri?

Kimeri začiatkom doby železnej plienili kráľovstvá Malej Ázie. S ich inváziou sa však spájajú aj nálezy zo strednej Európy. Skutočne súvisia s Kimermi? Alebo je väčšina toho, čo sa môžeme dočítať o Kimeroch v strednej Európe a severnom Pričiernomorí, nepodložená?

Dušan Valent, 2021-06-30 19:56:00

Mezi pověrou a zbožností: Problematika magie na příkladu slovanského náboženství

V našich představách byl svět předkřesťanských Slovanů plný magie. Představujeme si že každodenní činnost byla spojena se zaklínadly, požehnáními, kletbami a věštěním – pohané dávných časů žili v okouzleném světě, kde potkávali magii na každém kroku. Takový pohled nemusí být zcela mylný, ale je s ním spojena závažná otázka: je v případě různých praktik, které dnes nazýváme „magií“, opravdu na místě mluvit o magii? A je na místě chápat provozovatele „magie“ jako náboženskou elitu ve slovanské společnosti?

Jan "Dorian" Korda, 2021-06-26 06:54:00

Abrakadabra alebo abrasax? Rímska mágia na Slovensku

V Archeologickom múzeu SNM v Bratislave sa nachádza zvláštny predmet pochádzajúci z čias Rímskej ríše. Ide o tzv. magickú gemu, teda opracovaný drahý kameň pokrytý záhadnými symbolmi a nápismi.

Mária Valigová, 2021-06-23 05:24:00

„Naše“ treťohorné more: Príbeh Paratethys

Geológ a paleontológ Samuel Rybár z Katedry geológie a paleontológie UK v Bratislave rozpráva o stopách treťohorného mora Paratethys na území dnešného Slovenska v perspektíve najnovších výskumov.

Admin, 2021-06-18 12:00:00

Vyhľadávanie

Odoberanie noviniek

Partneri