Sámský animismus: Běžní smrtelníci a noidi

O vztazích duchovní autority ke komunitě a lidové sámské magii.

Lucie Hotová, 2022-10-03 15:40:00

Na večnosť so slnkom, mečom a dvojitou sekerou? Kto bola praveká „slnečná princezná“ z Dedinky?

Pri obci Dedinka neďaleko Nových Zámkov pred viac ako 3200 rokmi pochovali výnimočnú dievčinu. Z jej hrobu poznáme jednu z najkompletnejších súprav ženských šperkov a bronzových súčastí odevu stredoeurópskej doby bronzovej.

Dušan Valent, 2022-09-29 14:26:00

Nuristánci a poslední ostrůvek „pohanství“ v moři islámu: V co věřili obyvatelé Země světla?

V třetí, málo známe větve Indoíránců, se zachovala řada archaických prvků jazyka i náboženství.

Jan "Dorian" Korda, 2022-09-22 08:43:00

Náčelníci s rozdrvenými hlavami: Ľudia vŕbového listu – najnásilnejší „ľud“ slovenského a moravského praveku?

Pred približne 4300 rokmi prenikli z dnešného južného Poľska na Moravu a západné Slovensko potomkovia nositeľov kultúry so šnúrovou keramikou, ktorej expanzia v prvej polovici 3. tisícročia pred n. l. sa spája so šírením „stepných génov“ a indoeurópskych jazykov. Novousadlíci priniesli odlišné pohrebné zvyklosti ako aj militantnú ideológiu.

Dušan Valent, 2022-09-12 10:03:00

Herakles z Dolních Dunajovic a synové vlčice z Nových Zámků: Příběhy avarských nákončí

Talentovaní avarští řemeslníci po sobě zanechali velké množství opaskových nákončí, jimiž se zdobila elita jejich říše. Při své práci čerpali inspiraci z mýtů. Jaké příběhy však Avaři mohli znát a použít na ozdobu svých opasků?

Pavel Horký, 2022-09-06 07:00:00

Čítanie pravekých znakov: Keď nádoby pozerajú

Pred pár dňami som pracoval na predstihovom výskume na stavbe rodinného domu v Senici. Vykopali a zdokumentovali sme tu dve jamy, ktoré patrili kultúre so staršou lineárnou keramikou z najstaršieho úseku mladšej doby kamennej. Objav, ktorý som učinil, však nepochádza z tohto výskumu, ale kolegovej kancelárie.

Pavol Jelínek, 2022-09-01 11:01:00

Stratené tváre Zeme: Svet žltozelených pláží a lávy, ktorá tiekla ako voda

Naša planéta nevyzerala vždy rovnako. Nielenže sa na nej spájali a trhali kontinenty. Okrem toho mnohonásobne a výrazne celkom zmenila svoj vzhľad. V tomto seriáli si predstavíme cudzie podoby dávnej Zeme: od červenkastého a fialového oceánskeho sveta bez kontinentov po snehobielu snehovú guľu planetárnych rozmerov.

Dušan Valent, 2022-08-24 15:11:00

A co Árjové? Počátky Indoíránců a zrození rasového mýtu

Když během 18. století Britové začínali postupně ovládat Indii, neměli tušení, co jim nadvláda nad touto zemí přinese. Mohli očekávat bohatství, moc a prestiž, ale získali mnohem více. „Klenot Koruny“, jak byla později Indie nazývána, totiž Britům, a nejen jim, přinesl novou identitu. Roku 1786 si William Jones, právník bengálského nejvyššího soudu, všiml, že latina, řečtina, sanskrt, ale také gótština, perština a keltské jazyky jsou si pozoruhodně podobné a sdílí tak pravděpodobně společného předka. Tak se zrodila myšlenka indoevropské jazykové rodiny a Britové, společně s ostatními evropskými národy, našli nové příbuzné ve starobylých národech Indie a Íránu.

Jan "Dorian" Korda, 2022-08-18 09:50:00

Jak vypadal duchovní svět starých lovců-sběračů? Anebo: Animismus – posvátnost sámské přírody a její obětiště?

Úvod do světa animismu a podoba posvátných míst přírody i lidí.

Lucie Hotová, 2022-08-11 11:26:00

Úsvit pravěkých pevností: Hradiště velatické kultury

Doba bronzová byla v mnoha ohledech unikátní. Rozvíjela se společnost, metalurgie bronzu dosáhla nebývalých rozměrů a setkáváme se s přítomností elit, které ovládaly obchod s mědí, cínem a dalšími luxusními surovinami a zbožím. Celá Evropa byla propojena sítí obchodních cest. Součástí tohoto světa byly i hradiště.

David Hons, 2022-08-04 08:57:00

Molpír a jeho skaza – bolo to inak (?): Nový pohľad na slávne praveké hradisko

Hradisko ľudožrútov? Svätyňa, kde krvilačným bohom obetovali malé deti? Zánik v dôsledku medzikmeňových bojov? Rozmetané „kniežacie sídlo“? Na pravú mieru uvádzame 5 rozšírených omylov a zastaraných informácií o dominantnej „pevnosti“ severozápadu Karpatskej kotliny počas staršej doby železnej.

Dušan Valent, 2022-07-26 04:20:00

„Valkýry“ z doby bronzovej? Ochranní duchovia od kolísky až za hrob vo svetle pravekých artefaktov

Zo švédskej lokality Lysekil – Backa Brastad pochádza z doby bronzovej zaujímavý skalný obraz. V triadickej kompozícii sú na ňom zobrazené tri vtáky s dlhými nohami, ale krátkymi zobákmi, netypickými pre brodivé vtáky. Stoja pred ležiacou ľudskou postavičkou, ktorá je podľa proporcií v pomere k vtákom oveľa menšia. Nastávajú otázky. Ide o dieťa? Mŕtvolu? Čo by mohol tento obraz vyjadrovať?

Pavol Jelínek, 2022-07-21 10:25:00

Blíženci a Labutí panna: Stali se z indoevropských kovbojů válečníky?

V minulém článku jsme se zabývali dvěma zvláštními indoevropskými božstvy – Nebeskými blíženci. Jejich jméno a atributy se pozoruhodně dobře zachovali ve třech vzájemně vzdálených tradicích: indické, řecké a baltské, a tak jsme mohli načrtnout jejich obraz. Starobylí *diwós népoth₁e byli bratry-dvojčaty spojenými s koňmi, pomocníky v nouzi a usilovali o ruku Dcery slunce. Jejich společenský statut byl poněkud problematický: jejich mládí z nich činilo neplnohodnotné členy pantheonu, což jsme v duchu hypotézy Henryho J. Walkera vysvětlili nízkým statutem práce s koňmi v praindoevropské společnosti.

Jan "Dorian" Korda, 2022-07-11 14:01:00

Knižný tip: Odhaľ a spoznaj dinosaury (Albatros, 2022)

Predstavujeme knižku "z našej dielne" - populárno-náučnú publikáciu pre deti a mládež, ktorú napísal náš šéfredaktor.

Dušan Valent, 2022-06-13 17:26:00

Čo naozaj vieme o Nefilim a „Strážcoch“? Obri, padlí anjeli a pôvodný význam jednej z najzáhadnejších biblických pasáží

V predstave Ericha von Dänikena a ďalších nadšencov „votrelcov dávnoveku“ vystupujú tzv. Strážci ako kľúčoví mimozemskí aktéri v dejinách ľudstva. A potomkovia, ktorých splodili s ľudskými dcérami – tzv. Nefilim sa pre zmenu často vnímajú ako doklad existencie ľudsko-mimozemských hybridov, alebo prinajmenšom „rozprávkovo urastených“, tj. biologicky nerealistických humanoidných obrov. Pozrime sa však na tieto mýtické príbehy nie „perspektívou Star Treku“, ale perspektívou poznatkov o povahe a vývoji semitskej a izraelitskej mytológie.

Dušan Valent, 2022-06-06 19:20:00

Nie je tvrdosť ako tvrdosť: Pohľad geológa na záhady kamenárstva starovekých Egypťanov

Ako dokázali starovekí Egypťania opracovať kamene? Odpoveď je jednoduchá - čerpali z milióny rokov starej tradície. Nálezy prvých kamenných nástrojov svojim vekom (3,3 milióna rokov) dokonca predchádzajú prvé nálezy pozostatkov rodu Homo [1]. Bazalty a fonolity, z ktorých sa tieto najstaršie kamenné nástroje zhotovovali, patria medzi veľmi pevné horniny. Napriek tomu (či skôr práve preto) si ich naši predchodcovia vybrali ako materiál na nástroje.

Juraj Littva, 2022-06-01 09:06:00

Po stopách Nebeských blíženců: Kdo se staral o koně na indoevropském Olympu?

Kůň je zvířetem, na kterém jezdí králové, knížata i prezidenti, jezdecká socha s nějakým politickým vůdcem se tyčí na Václavském náměstí, na římském Kapitolu, na Trafalgarském náměstí a dokonce i v areálu university ve Washingtonu D. C. Kůň je zvíře aristokratické, hrdinské, „zvíře pro rytíře“. To se odráží v německém Ritter „jezdec, rytíř“ nebo francouzském chevalier „rytíř“ jehož původ sahá až k latinskému cabbalus „kůň“.

Jan "Dorian" Korda, 2022-05-23 10:57:00

Egyptológ: Život staroegyptských metalurgov musel byť krátky a neradostný

Aké účinné boli nástroje starovekých Egypťanov a čo o nich vieme? Odpovedá archeológ a egyptológ Martin Odler, ktorá na rozdiel od „tradičných“ archeológov skúma nielen tvary, ale aj chemické a fyzikálne vlastnosti dávnych artefaktov.

Dušan Valent, 2022-05-16 19:44:00

Soumrak avarské moci: Francko-avarské války mezi roky 791-796

Na sklonku osmého století se pozornost franckého krále Karla Velikého obrátila na východ do zemí v povodí Dunaje. Po krátké diplomatické předehře následovala série tažení, která nakonec vedla k zániku Avarského kaganátu.

Pavel Horký, 2022-05-10 18:48:00

Sámové – okno do světa mezolitiků? Čásť první: Kdo jsou Sámové (Laponci)?

Laponsko (Sápmi) se rozprostírá přes severní část celého skandinávského kontinentu a zasahuje až na ruský poloostrov Kola. Lingvisticky spadají Sámové do ugrofinské jazykové skupiny.

Lucie Hotová, 2022-05-02 11:04:00

Egyptské pyramídy – odkiaľ vieme, ako a kvôli čomu ich postavili? II. Výpoveď archeológie

Pokiaľ sa „tajomstvá pyramíd“ snažíte odhaliť na základe seriózneho výskumu, a nie fantastických špekulácií, okrem staroegyptských písomných prameňov a vyobrazení, ktorým sme sa venovali nedávno, sa môžete oprieť aj o množstvo archeologických zistení.

Dušan Valent, 2022-04-25 12:14:00

Podporte 2% z dane naše bezplatné interaktívne prednášky pre základné a stredné školy

Podporte naše interaktívne prednášky pre základné a stredné školy, ktoré popularizujú dávne aj pradávne dejiny, prírodné vedy a kritické myslenie.

Admin, 2022-04-19 13:48:00

Veles nebo Mikuláš?: O synkrezi slovanského polyteismu a kultu svatých

Kyjevská Rus přijala křesťanství roku 988, když byly po svatbě knížete Vladimíra s byzantskou princeznou Annou Porfyrogennétou pokřtěni všichni obyvatelé Kyjeva. Perunova modla byla svržena do Dněpru, Volosova do Počajny a počalo se s stavbou Desátkového chrámu zasvěceného Zesnutí přesvaté Bohorodice. V písemných pramenech to vypadá jako velký triumf nového náboženství.

Jan "Dorian" Korda, 2022-04-16 14:51:00

Egyptské pyramídy – odkiaľ vieme, ako a kvôli čomu ich postavili? I. Výpoveď starovekých nápisov, textov a vyobrazení

Je to prístup k dôkazom, ktorý by nemohol byť odlišnejší: archeológovia pri svojich tvrdeniach o dávnych monumentoch opierajú o ich kultúrny a historický kontext; naproti tomu spisovatelia kníh o „záhadách“, ktorí spravidla nikdy nič reálne neskúmali, selektívne vyberajú, zveličujú a dokonca prekrúcajú zdanlivo hodiace sa zistenia iných ľudí. A kultúrny a historický kontext ignorujú.

Dušan Valent, 2022-04-11 13:02:00

Čítanie znakov na slovanskej keramike: Nie je kríž ako kríž

V rokoch 2016 – 2019 som ako zamestnanec SNM – Archeologického múzea podvedením Z. Farkaša podieľal na ďalšej sezóne archeologického výskumu v Senici na polykultúrnej lokalite v polohe Párovce. Na jar v roku 2017 som pri skúmaní hrobu zo staršej doby bronzovej odhalil aj časť sídliskového objektu, ktorý ho porušil – pri jeho výkope odkopali časť hrobu aj s lebkou kostry.

Pavol Jelínek, 2022-04-04 12:37:00

Vyhľadávanie

Odoberanie noviniek

Partneri