Pomôžte nám fungovať aj naďalej a odstrániť reklamy z nášho webu: Podporte fungovanie projektu Ľudia, mýty & dejiny

V priebehu našej existencie sme vám v spolupráci s výskumníkmi zo Slovenska, Českej republiky aj zahraničia priniesli takmer 200 popularizačných článkov. Prosíme, pomôžte nám prinášať viac prepracovaného, hodnotného obsahu.

Dušan Valent, 2023-11-25 20:10:00

Relikt zabudnutého minojského boha? (Pre)história Minotaura a jeho Labyrintu

Príbeh o Minotaurovi patrí medzi najznámejšie starogrécke mýty, no v skutočnosti nie je grécky. Jeho pôvod sa na prvý pohľad stráca v hmle dávno zašlých tisícročí. Pri pozornejšom pohľade sa však ukazuje, že v pozadí rozprávania o ľudožravej rohatej oblude v krétskom Labyrinte nachádzame tradície siahajúce k ústrednej postave tajomného, takmer neznámeho náboženstva slávnej minojskej civilizácie doby bronzovej.

Dušan Valent, 2023-11-23 18:57:00

Recenzia: Dějiny pohanské Evropy z pohľadu baltskej a slovanskej mytológie

Kniha s názvom Dějiny pohanské Evropy láka čitateľov na internetových obchodoch a v kníhkupectvách svojou veľmi pútavo spracovanou obálkou. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, čo sa skrýva pod ambicióznym názvom, ktorý sa snaží podať čitateľovi takto obsiahlu tému.

Admin, 2023-11-19 08:39:00

Minojci, „Chatto-sumeri“ a záhada predindoeurópskeho osídlenia Európy

Slávna minojská civilizácia vyrástla z koreňov, ktoré nie sú obmedzené len na Krétu. Archeologické nálezy ukazujú, že v treťom tisícročí pred n. l. môžeme v celom egejskom priestore a dokonca i v západnej Anatólii uvažovať o pomerne jednotnej materiálnej kultúre.

Dušan Valent, 2023-11-13 00:36:00

Výpoveď výnimočného pravekého „pokladu“: Ochranná mágia a ochranný mýtus doby bronzovej?

Nedávno sme s kolegami v SNM Archeologickom múzeu vyhodnotili a spracovali jeden depot – poklad z mladšej doby bronzovej (1300-1000 pred n. l.). Jeho súčasťou boli aj šperky a súčasti každodenného odevu, ktoré dovoľujú nahliadnuť do myšlienkového sveta nositeľov kultúr popolnicových polí (určite sa nazývali menej krkolomne), novým, netradičným spôsobom.

Pavol Jelínek, 2023-11-04 08:59:00

Krev pro čtyřhlavého boha: Lidské oběti u polabských Slovanů

Jen málokterý aspekt jakéhokoli náboženství je tak citlivé téma jako lidské oběti. V souvislosti se Slovany je v raném středověku většinou opomíjeno, přitom však minimálně v Polabí tvořilo důležitou součást jejich náboženství.

Pavel Horký, 2023-10-31 07:00:00

Podporte náš magazín a pozrite, o čom (a kedy) plánujeme písať!

Rozširujeme odmeny pre našich podporovateľov.

Dušan Valent, 2023-10-30 15:48:00

Hradiště Hradec u Levína – neobydlená pevnost nebo keltská solární svatyně?

Archeolog Jindřich Šteffl představuje pozoruhodnou lokalitu, která (pravděpodobně) sloužila prvním Keltům.

Admin, 2023-10-23 09:11:00

Prísny otec, vrúcny matkin brat: Poháňala šírenie Indoeurópanov špecifická rodinná štruktúra?

Ako vyzerali rodiny raných Indoeurópanov? Výsledky genetických a izotopových štúdií z posledných dvoch dekád, ako aj závery, ku ktorým sa dopracovala historická jazykoveda v priebehu posledných dvoch storočí, naznačujú, že fungovali spôsobom, ktorý by bol modernému človeku čiastočne povedomý, no zároveň čiastočne celkom cudzí.

Dušan Valent, 2023-10-15 10:27:00

CSI doba bronzová: Brutálna vražda pravekého vládcu ako nevydarený puč?

Skutok zrejme spáchala osoba blízka zavraždenému, uvažujú bádatelia.

Dušan Valent, 2023-10-08 11:40:00

Pece, polozemnice a poháry, aneb bydlení ve slovanském domě

Lidské dějiny nejsou jen přehledem velkých událostí a činů „velkých“ lidí. Jsou také souhrnem každodenních zkušeností zcela obyčejných lidí, kteří v minulosti museli řešit podobné problémy jako my dnes, tedy i bydlení. A jak tento problém vyřešili raní Slované?

Pavel Horký, 2023-10-05 07:00:00

Do hrobu naňho hodili zabité dieťa, na ďalších ležal: Koho pochovali v masovom hrobe z Nitry?

Do zásobnej jamy pozoruhodným spôsobom uložili päť ľudí.

Pavol Jelínek, 2023-09-26 08:47:00

Prehistória Poseidona, záhada Demeter a Homér, ktorý všetko zmenil

Poseidon sa typicky prezentuje ako grécke božstvo mora, a takto ho vníma aj široká verejnosť. Medzi bádateľmi skúmajúcimi indoeurópske a starogrécke mýty však oddávna panuje názor, že jeho pôvodná funkcia a povaha bola celkom iná. Aká?

Dušan Valent, 2023-09-17 09:52:00

Staroslovanská svätyňa v Moste pri Bratislave

Archeológ Slovenského národného múzea Vladimír Turčan približuje pozoruhodné kultové miesto s nálezmi datovanými do raného stredoveku.

Admin, 2023-09-11 06:32:00

Duchovní autority u pravěkých lovců-sběračů

Tisíciletá zkušenost s církví a její soudními tribunály a dozorem nad vírou zapříčinili, že při setkání s náboženskými systémy přírodních národů vypadaly jejich duchovní autority volnomyšlenkářsky.

Lucie Hotová, 2023-08-29 11:29:00

Kořist a přepady: Válečnictví dolnodunajských Slovanů

Pro východořímské vojevůdce byli Slované národem sídlícím v neprostupném terénu, který nejraději útočí ze zálohy. V souvislosti jejich způsobem boje se proto často skloňuje přívlastek „partyzánský“. Je však skutečně na místě jej používat?

Pavel Horký, 2023-05-31 16:22:00

Kto obýval strednú Európu pred Keltmi, Germánmi a Slovanmi? Indície zabudnutých etník praveku

Strednú Európu zasiahlo počas prvého tisícročia nášho letopočtu viacero expanzií etnojazykových [1] skupín. Kelti, neskôr Germáni a napokon Slovania sa šírili – tak sa zdá – kombináciou väčších či menších migrácií a asimilácie pôvodného obyvateľstva. Lenže čo bolo predtým?

Dušan Valent, 2023-05-11 14:10:00

O lucích a koních: Avarské válečnictví v šestém a sedmém století

S vojenskými dějinami střední Evropy jsou spojeni nomádi a jejich ničivé nájezdy a válečné lsti. Avaři nejsou v žádnou výjimkou, jejich vojenské umění se však netěší moc velké pozornosti. Jaké skutečně bylo?

Pavel Horký, 2023-04-11 20:47:00

Králův stůl: Mytologická fikcia alebo miesto korunovácie moravských vládcov?

Neďaleko Velehradu na Morave sa nachádza pri asfaltke medzi obcami Modrá u Velehradu a Bunč, na rázcestí s Cyrilometodějskou turistickou cestou nenápadná čistinka. Nenápadná je dnes. Kedysi v hlbokej a bližšie neurčenej minulosti to zrejme bolo jedno z najdôležitejších sakrálnych miest Moravy.

Pavol Jelínek, 2023-04-05 10:02:00

Ko**t a p**a u Praindoeurópanov? Prapôvod slovanských a anglických vulgarizmov

Praindoeurópčina neslúžila iba na chválenie božstiev a oslavovanie skutkov mocných hrdinov. Praindoeurópania si čas od času taktiež zanadávali.

Dušan Valent, 2023-04-01 10:01:00

Prusové - poslední skuteční pohané Evropy? Deiwas, Patrimpo-Perkunas-Pattolo a ti další

Počátek třináctého století - století hříchu a odpuštění. Kostelní zvony svolávají na mši do božích chrámů Kristovy věrné ovečky a mnohé farnosti se snaží získat nákupem svatých ostatků status poutního místa. Na některé z nich se poutníci budou vydávat i tisíce kilometrů daleko. Církev vládne Evropě a vštěpuje jí hluboko do podvědomí její zásady. Existuje však jedna oblast, kde místo dýmu kadidla se k nebesům vznáší dým z hořících dubových polínek na počest Perkunase.

Lucie Hotová, 2023-03-30 13:15:00

Ona je slnko, ona je smrť: Na večnosť na krídlach operencov a so slnečnou bohyňou?

V dobe bronzovej v Európe vrcholí náboženský význam slnka. Slnečné symboly zdobili pohrebné milodary, honosné ozdoby ale aj panciere a meče. Čo vieme o božstve, ktoré bolo stredobodom tohto pravekého slnečného kultu?

Dušan Valent, 2023-03-22 13:09:00

Podporte 2% z dane naše bezplatné interaktívne prednášky pre základné a stredné školy

Podporte naše bezplatné interaktívne prednášky pre základné a stredné školy, ktoré popularizujú dávne aj pradávne dejiny, prírodné vedy a kritické myslenie.

Admin, 2023-03-14 07:54:00

Bol český drakobijca Trut praindoeurópsky hrdina? Pôvod povesti o založení mesta Trutnov

Mnohé mýty časom degradovali do povestí a rozprávok. Ako povesti sa často viažu na konkrétne miesto a vytvárajú tak dojem, že sa tam udalosť skutočne nejakým spôsobom udiala. Pri pohľade „z výšky“ však vidíme, že príbehy (resp. ich fragmenty) s identickým dejom (s obmenou geografických názvov, mien postáv apod.) nachádzame na rôznych miestach a v rôznych obdobiach. Pôvodná, najstaršia verzia týchto príbehov teda vznikla niekde inde a doslova ju len tušíme v hĺbke tisícročí. Neinak je to aj s povesťou o založení českého mesta Trutnov a jej hrdinovi Trutovi.

Pavol Jelínek, 2023-03-02 06:37:00

Vzývali proti nemu bohov: Renegát a pokoriteľ kráľov Pijamaradu

Chetitské písomnosti z 13. storočia pred n. l. spomínajú pozoruhodnú postavu: záškodníckeho vojenského vodcu a možno princa v exile menom Pijamaradu. Panovníci chetitskej ríše proti nemu opakovane vyslali vojsko, vzývali na pomoc nadprirodzené sily a dokonca mu núkali kráľovstvo. Všetko márne. Veľmoža, ktorého niektorí bádatelia označili za „úhlavného nepriateľa Chetitov“, nezastavili štyri desaťročia.

Dušan Valent, 2023-02-23 08:24:00