Slovanské pohanství očima křesťanských autorů: O překladu středověkých textů s Jiřím Dyndou

Jiří Dynda je autorem překladů pramenů ke slovanskému pohanství a několika studií zaměřených na slovanskou mytologii z komparativní perspektivy, kromě toho je také pracovníkem Slovanského ústavu Akademie věd ČR. Ve druhé části našeho rozhovoru se zaměříme na proces překládání středověkých textů o pohanství.

Pavel Horký, 2021-12-15 07:23:00

Tisíc tváří pohanství: O slovanské mytologii s Jiřím Dyndou

Jiří Dynda je autorem překladů pramenů ke slovanskému pohanství a několika studií zaměřených na slovanskou mytologii z komparativní perspektivy, kromě toho je také pracovníkem Slovanského ústavu Akademie věd ČR. Přijal naši nabídku rozhovoru a my se jej zeptali na několik otázek z jeho oboru.

Pavel Horký, Jan "Dorian" Korda, 2021-12-13 07:33:00

Když mrtví kráčí s živými: Zimní svátky a duchové zemřelých

Koledování dnes vnímáme jako svého druhu dětskou hru: skupina mladých chlapců se dvakrát do roka vydává po domech a snaží se vybrat buď peníze na charitu či získat plné tašky sladkostí a vajíček. Ve skutečnosti však jde o starobylý zvyk, sahající svým původem hluboko do předkřesťanských časů, který úzce souvisí s vírou v návrat zemřelých o našich nejdůležitějších svátcích – Vánocích.

Jan "Dorian" Korda, 2021-12-08 14:09:00

Mytologie a dívčí válka: Co skrývá jedna ze starých pověstí českých?

Takzvané staré pověsti české mohou skrývat překvapivé mytologické motivy. Jednou z nich je i vyprávění o dívčí válce.

Jan "Dorian" Korda, 2021-11-28 21:09:00

Historie dívčí války: Jak se měnila jedna ze starých pověstí českých?

Dívčí válka patří do cyklu pověstí, které máme neodmyslitelně spojeny s naší národní identitou. Odkud se ale vyprávění o válce mezi muži a ženami vzalo?

Pavel Horký, 2021-11-28 20:53:00

Čítanie pravekých znakov: Čo znamenala výzdoba na pravekej keramike?

Jednou z vecí, ktorá nás odlišuje od našich prapredkov je, že praveké kultúry nepoznali písmo. Gramotnosť vedie k úplne inému zaobchádzaniu s informáciami – ich šíreniu v priestore a zachovaniu v čase. Pravekí ľudia tento problém riešili napr. aj pomocou tzv. pamäťových špecialistov, alebo zdieľaním symbolov a znakov so všeobecne platným a zrozumiteľným alebo naopak špecificky diskriminujúcim významom (významom známym užšiemu okruhu osôb). V súčasnosti pozná dopravné značky takmer každý – aj nevodiči. Rovnako rozumieme ikonám na displejoch alebo emoji.

Pavol Jelínek, 2021-11-24 20:32:00

Božská kráva: Bohyně co rodí bohy i démony?

Kráva zaujímala v indoevropské kultuře speciální místo. Stáda hovězího dobytka byla měřítkem bohatství, a tak i symbolem statutu svého vlastníka, jeho moci a vlivu. V tomto článku se však podíváme na krávu ve smyslu samice skotu [1], která měla výrazně mateřské konotace a jako taková byla přirovnávána k samotné Zemi, která nabízí svou širou náruč svým dětem – lidstvu neboli pozemšťanům.

Jan "Dorian" Korda, 2021-11-03 13:02:00

Tajemná identita slovanského boha Simargla: Okřídlený pes nebo nebeský blíženec?

Mezi známějšími slovanskými božstvy je Simargl asi tím nejzáhadnějším. Nedostatek informací ponechává badatelům pouze etymologické spekulace. Tento bůh je pro nás totiž jen holé jméno zmíněné v Pověsti dávných let a Kázání jakéhosi milovníka Krista.

Jan "Dorian" Korda, 2021-10-06 11:16:00

Pôvod Boha: Na počiatku bol El

Dobrotivý a múdry „otec“ biblického Boha Otca v nebiblických prameňoch doby bronzovej a doby železnej.

Dušan Valent, 2021-09-20 20:03:00

Príbeh z doby bronzovej? Vyobrazenie na takmer 4000-ročnej čelenke z Moravy vo svetle indoeurópskych mýtov

Čelenky patria v staršej dobe bronzovej (2300/2200 – 1600 pred n. l.) medzi pomerne zriedkavé nálezy. Okrem hromadných nálezov ich nachádzame takmer výlučne v ženských hroboch [1]. Jeden z výnimočných exemplárov sa podarilo objaviť v moravskej obci Pravčice.

Pavol Jelínek, 2021-09-15 04:22:00

Vlčí svatby a Helena na hradbách, neboli jak si unést nevěstu

Můžu se to zdát zvláštní, ale vlk patří k těm zvířatům, která mají, alespoň v indoevropském kontextu, své místo ve svatební symbolice.

Jan "Dorian" Korda, 2021-09-02 04:58:00

Vlci, drogy… a zženštilost? Válečnická bratrstva v indoevropské kultuře

Co vůbec znamená žít „po vlčím způsobu“? Pro mnoho indoevropských národů byla odpověď na tuto otázku nejspíše jasná: loupit, útočit ze zálohy, ukrývat se a znásilňovat. Tedy žít způsobem, který je nevhodný pro řádného člena komunity, tím méně pro odvážného a čestného válečníka.

Jan "Dorian" Korda, 2021-07-28 23:06:00

Severské náboženstvo pretvorila katastrofa

Mytológia starých severanov bola zrejme zásadne odlišná od mytológie ich predkov, ktorí žili len o niekoľko storočí skôr.

Dušan Valent, 2021-07-15 22:48:00

Mezi pověrou a zbožností: Problematika magie na příkladu slovanského náboženství

V našich představách byl svět předkřesťanských Slovanů plný magie. Představujeme si že každodenní činnost byla spojena se zaklínadly, požehnáními, kletbami a věštěním – pohané dávných časů žili v okouzleném světě, kde potkávali magii na každém kroku. Takový pohled nemusí být zcela mylný, ale je s ním spojena závažná otázka: je v případě různých praktik, které dnes nazýváme „magií“, opravdu na místě mluvit o magii? A je na místě chápat provozovatele „magie“ jako náboženskou elitu ve slovanské společnosti?

Jan "Dorian" Korda, 2021-06-26 06:54:00

Abrakadabra alebo abrasax? Rímska mágia na Slovensku

V Archeologickom múzeu SNM v Bratislave sa nachádza zvláštny predmet pochádzajúci z čias Rímskej ríše. Ide o tzv. magickú gemu, teda opracovaný drahý kameň pokrytý záhadnými symbolmi a nápismi.

Mária Valigová, 2021-06-23 05:24:00

Démonický Veles, brat Rudru a Odina? Čo (ne)vieme o záhadnom slovanskom božstve

Veles (alternatívne Volos) sa niekedy považuje za vládcu slovanského záhrobia, boha mágie, či dokonca za úhlavného nepriateľa Perúna. Podľa iných bádateľov vieme o Velesovi jedine to, že bol bohom dobytka. A dokonca sa vyskytli názory, podľa ktorých nešlo o pôvodného slovanského boha, ale len o neskorú „zľudovenú verziu“ Sv. Blažeja.

Dušan Valent, 2021-06-16 04:46:00

Prvotní androgynita, slovanský kníže Báj a jeho psi

V tomto článku prozkoumáme motiv prvotní androgynity – jednoty mužského a ženského, čímž navážeme na předchozí článek o indoevropském *Jemovi „Dvojčeti“ a jeho vztahu k postavě Kosmického obra – prvotní bytosti, z jejíhož těla vznikají jednotlivé složky světa. Také konečně představíme běloruský lidový příběh o knížeti Bájovi, který může být *Jemovým dědicem a který je doprovázen dvěma psi, což je důležitý motiv odkazující na jeho podsvětní charakter. Nakonec se podíváme na motiv „obkroužení světa“, prvotního vyznačení hranic lidského světa, a na jeho možnou souvislost s *Jemovými činy.

Jan "Dorian" Korda, 2021-06-02 08:33:00

Týr namiesto Odina? Hľadanie pravekého vládcu germánskych bohov

Rôzne indície naznačujú, že staroseverský Týr pôvodne zastával významnejšiu funkciu, než mu pripisujú islandské pramene z neskorého stredoveku. Avšak akú významnú?

Dušan Valent, 2021-05-21 05:24:00

Kedysi jej hovorili Úsvit: Znásilnenie a incest Šípkovej Ruženky odhalené v príbehoch z minulých tisícročí

Rozprávka o Šípkovej Ruženke vychádza zo stredovekých príbehov, ktoré rozhodne neboli vhodné pre deti: princ totiž princeznú v spánku prakticky znásilnil. Odkiaľ však pochádzajú tieto stredoveké predlohy?

Dušan Valent, 2021-05-06 16:52:00

Keď bol Dunaj bohom: Rozjímanie o uctievaní jednej rieky

Pred starou budovou Slovenského Národného Divadla stojí fontána. Pochádza z roku 1888. Ako dieťa som obdivoval rakov a korytnačky a ďalšie vodné zvieratá, ktoré ju zdobia. Na vrchole je bronzová socha orla a na nej chlapček s lampou – ide o Dia v podobe orla ako unáša Ganyméda. Bratislavčania však o nej majú inú povesť. Spomínam si, že otec mi ju rozprával, aj keď som si ju už nepamätal a dohľadal si ju až neskôr. Orol a chlapec mali zachrániť kedysi mesto.

Pavol Jelínek, 2021-05-03 03:50:00

Král a smrt: Mýtus o první oběti a indoiránské mýty o počátku lidstva

V indoevropských mytologiích nalezneme rozvinuté mýty, i pouhé sporé a záhadné zmínky, o jedné zajímavé postavě, která stojí mezi lidským a božským, a jejíž rekonstruované praindoevropské jméno zní *Jemos „Dvojče“. K dědicům této postavy patří hinduistický bůh smrti Jama, perský mytický král Jima, římský Remus, germánský první člověk Tuisto a snad také lotyšský bůh úrody Jumis a severský Ymi, prapředek protivníků bohů.

Jan "Dorian" Korda, 2021-04-26 04:04:00

Pôvod a premeny Lilit: Môže za jej novodobý obraz stredoveká paródia?

Kto je Lilit? Milenka Satana a matka démonov, uchvatiteľka osamelých mladíkov, vrahyňa nemluvniat alebo divoká a nezávislá žena, ktorá sa odmietla podrobiť vôli muža aj Boha?

Dušan Valent, 2021-04-16 08:01:00

Germánska bohyňa jari zo Zohora: Pamiatky jarných sviatkov spred 2000 rokov?

Vzácne nálezy zo Zohora a Dvorov nad Žitavou môžu predstavovať doklady slávností jari spred dvetisíc rokov.

Pavol Jelínek, 2021-04-01 20:02:00

Praveká obetná jama v Nitre: Stopy prastarého indoeurópskeho rituálu?

U Indoeurópanov patrila obeta koňa k najvyšším náboženským praktikám, spájaným s kráľovskou mocou. Môže s ňou súvisieť pozoruhodný nález z Nitry?

Pavol Jelínek, Martin Kankula, 2021-03-26 11:40:00

Démon alebo božstvo? Nenápadný závesok zo Včeliniec môže skrývať veľkolepé mytologické pozadie

Unikátny nález z doby bronzovej, objavený neďaleko Rimavskej Soboty, evokuje prestížne dievčenské hroby z Dánska.

Dušan Valent, 2021-03-21 17:19:00

Vyhľadávanie

Kúpte si knihu od nášho šéfredaktora
Odoberanie noviniek

Partneri